COLLECTIE WIEL SCHINS

SAMENVATTING

Beschrijving van enkele aparte vuurstenen uit het Gulpens krijt, Maastrichts krijt, het vuursteen eluvium en het maas grind.

INLEIDING

In COLLECTIE WIEL SCHINS tonen we vuurstenen objecten die digitaal worden vertegenwoordigd door een aantal afbeeldingen. Ieder object is verder voorzien van zo nauwkeurige mogelijke informatie over het waar, wanneer en hoe van de vondst volgens Wiel Schins.

OBJECTEN

Een deel van de collectie werd gefotografeerd terwijl deze gesorteerd en uitgestald in de tuin wachtte op transport naar het Centre Céramique te Maastricht. De collectie bevat een groot aantal gewone en bijzondere vuurstenen, van klein tot zeer groot, het merendeel verzameld in puinhellingen van kalksteen uit de Maastricht Formatie in de ENCI groeve. Enkele stukken werden geschonken aan de collectie HZIJ van Vuurstenen voor nader onderzoek. We tonen hier: Twee overzichtfoto’s van verschillende vuurstenen en vuurstenen zee-egels; een grote vuurstenen bol; een vaker voorkomende typisch gevormde vuurstenen fles; een ‎ijzige vuursteen die doet denken aan bevroren water; een typisch gebioturbeerde vinger vuursteen; een object dat doet denken aan een vuurstenen kalebas; een holle grind vuursteen en een grind zee-egel.