EEN ECHT FAMILIEBEDRIJF

SAMENVATTING

De familie Vervuurt baat haar eigen groeve uit in de Kunrader Kalksteen bij Voerendaal. Vuurstenen was welkom met koffie en vlaai in deze nieuwe locatie voor Vuurstenen, de Kunradersteengroeve, een echt familiebedrijf.

HET TRANSFERIUM

Hier komt een poort naar het land van Kalk waar je kunt overstappen van het heden naar het verleden. Bij het uitgraven van de parkeerplaats is Kunrader kalksteen vrijgekomen. Daar wil je bij zijn, al was het maar met een sferisch panorama TRANSFERIUM.

EEN NIEUWE LOCATI

Voor vuurstenen is dit een nieuwe LOCATI GROEVE KUNRADE waar van alles wordt gevonden en kalksteenlagen verhalen van woelige stormen, in een tropische zee aan het einde van het Krijt zoals ontsloten in de groeve en zichtbaar in drie sferische panorama's van de GROEVE NS, S en N.

MONSTERS EN GEDROCHTEN

Vooralsnog wassen we nog de verkiezelde monsters en gedrochten van vuurstenen voordat we iets kunnen tentoonstellen.

BERICHT UIT DE PREHISTORIE

SAMENVATTING

Een schat aan kennis over vuurstenen wordt al eeuwen verzameld in de archeologie en daarom hieruit drie nieuwe begrippen.

DE KUNST VAN HET MAKEN

Sommige vuurstenen verlaten de natuurlijke geochemische cyclus van silica uit water naar land en weer terug, wanneer een mensenhand ze opgepakt, bewerkt, gebruikt, en ergens achterlaat, kunstig vermaakt tot een artefact.

DE TAND DES TIJDS

Na die plotse vervorming, tot wel honderdduizenden jaren geleden, laat verwering haar sporen na, op vuurstenen getekend door patina.

DE DAGERAAD

Vuurstenen en de vroege mens, zo nauw verbonden met elkaar, vertellen ons iets over hun steentijd.

TIJD VAN GAAN

SAMENVATTING

Wil je weten hoe vuurstenen ontstaan, dan moet je ook onderzoeken hoe ze vergaan. Vuurstenen kennen een geochemische cyclus. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

OP DE TERUGWEG

Voor silica begint de weg terug naar zee wanneer de kalksteen oplost en de vuurstenen vrijkomen. Om deze processen beter te kunnen begrijpen voegen we enkele begrippen toe. Eluvium, een weinig oplosbare residu met vuurstenen, dat achterblijft op het oppervlak van een oplossend kalksteenpakket; Orgelpijp, een diep oplossingskanaal gevuld met weinig oplosbaar residu zoals vuurstenen en soms horizontaal vertakkend in vuursteenlagen; en Karst, de verzamelnaam voor dit soort oplossingsverschijnselen in de kalksteen, die ontstaan als zuur bodemwater omlaag sijpelt naar het stromende grondwater.

UITGEWEERD

Het vergaan van vuurstenen door reactie met het oplossend bodemwater tijdens Karst, hangt samen met de aard van de verkiezeling, en informeert over de omstandigheden tijdens het ontstaan van de knollen in de kalksteen. We herkennen de opeenvolgende stadia van verwering bijvoorbeeld door de mate van oplossing van calciet in zee-egelschalen. We zijn daarom blij dat we verschillende nieuwe objecten uit het vuursteen eluvium (HEMIPNEUSTES VUURSTEEN, HEMIPNEUSTES ELUVIUM, OCULATUS EN RUTOTI) kunnen toevoegen aan de vuursteen uit een orgelpijp (PLUSVORMIGE VUURSTEEN).

ALS DODE MATERIE TOT LEVEN KOMT

SAMENVATTING

Als dode materie tot leven komt ontstaan interessante verschijnselen, zoals de regelmatige herhaling van verkiezeling in vuurstenen met strepen, waar komen die complexe patronen vandaan en wat kunnen we ervan leren?

RITMICITEIT

Vuursteenlagen wisselen regelmatig af met krijtlagen en ook ritmische afwisseling van min of meer verkiezeling in vuurstenen zelf is niet zeldzaam, zie bijvoorbeeld onze objecten LIESEGANGSE RINGEN, ZEBRASTEEN en BLAUWE RINGEN.

LIESEGANG RINGEN

Regelmatige patronen in chemische neerslag werden al in de negentiende eeuw onderzocht door Raphael Liesegang. De naar hem genoemde Liesegang ringen zijn nog steeds onderwerp van onderzoek. De ritmische afwisseling in de ruimte informeert over de aard van chemische reacties en hun verloop in de tijd.

EEN NIEUW BEGRIP

Ritmische verkiezeling kan ons ook iets leren over het ontstaan van vuurstenen. Daarom voegen we Liesegang ringen toe aan de lijst van BEGRIPPEN.

DE VERENIGING PAKT UIT

SAMENVATTING

Vuurstenen was van de partij tijdens het verenigingsjubileum eind vorig jaar, zag toen de prachtige vuurstenen in de collectie en ging terug voor foto’s, vrijdag jongstleden, de zesde Maart.

VERZAMELDE VONDSTEN

Een van de betere plaatsen om verschillende vuurstenen te vinden, het visitekaartje van de verzamelaars in Limburg, is de locatie Geologische Vereniging Museum Valkenburg.

Afgehaald van het station, gastvrij ontvangen met koffie, werden de mooiste exemplaren uit de vitrines bevrijdt en losgelaten door Jan Nillisen, secretaris van de vereniging en ook conservator van het museum, die de meeste stukken zelf heeft verzameld.

Daarbij, de verhalen over vindplaatsen, vondsten en vriendendiensten, zoals de ‘zebra’ van de oude heer Vlieks. Hoe Jan zelf ooit begonnen was halverwege vorige eeuw, als broekje van veertien, mee met de Felder broers, die toen nog geen tien jaar ouder waren. Overleveringen van een van de laatste grote vuurstenenverzamelaars uit het oude vuurstenentijdperk.

VERENIGDE VOORTZETTING

Voor de avondschemering, thuisgebracht en afscheid genomen, met de belofte van nadere samenwerking, oude stenen en nieuw vuur, in het ochtendgloren van een nieuw vuurstenentijdperk.

NATUURHISTORISCHE SCHATTEN

SAMENVATTING

Vuurstenen wordt gastvrij ontvangen in het Museum van Maastricht en verkrijgt toegang tot haar Natuurhistorische schatten.

SCHATTEN

Het Natuurhistorisch Museum Maastricht beheert al ruim een eeuw collecties met meer dan een half miljoen stukken jarenlang verzameld in Zuid Limburg. Afgelopen Maandag, 28 Januari, was vuurstenen hartelijk welkom en mocht op zoek naar verkiezelde schatten in de kelder.

ONDERGRONDSE HULP VAN BOVEN

Als we het hebben over het krijt van Zuid-Limburg, dan denken we altijd aan de ex-koempels en broers Sjeuf en Werner Felder, die het graven nooit konden laten en zoveel aandacht besteden aan vuurstenen. In museumvitrines en kelderladen, liggen de stille getuigen van deze passie; waarbij het archief verhaalt met verslagen van hun veldbezoek. Met een beetje hulp van boven zullen wij van vuurstenen nog heel wat kunnen leren, en dan mogen we daarbij een en ander best nog eens herdenken. Daarom is vuurstenen blij met de locatie NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT.

DE STENEN

In een ladenblok in de kelder vinden we tientallen vuurstenen verzameld op verschillende locaties in Europa. Ze zien er allemaal anders uit, vragen onze aandacht en verdienen een verklaring. De rolstenen van het Franse strand met de complexe structuren zichtbaar aan de buitenkant, de vuursteenbollen uit het Duitse krijt en de vuurstenen uit Zuid-Limburg, waarvan een paar alvast zijn gefotografeerd voor het vuurstenen museum, zoals object ZEE-EGELNEST.

DE BEELDEN

In het archief rusten nog vele afbeeldingen van vuurstenen in het veld, foto’s, tekeningen en tekst, die gelukkig door oppassende medewerkers werden gered en nu worden gekoesterd, zorgzaam bewaard en ook nog eens elektronisch zijn vertaald, wachtend op verdere ontsluiting.

OUDE MEESTERS

Nostalgisch op de terugweg, vuursteensymposia herinnerend, denkend aan een ode, en hoe dan met overgeleverde stenen en beelden, beide oude meesters nog eens te kunnen plaatsen op een vuurstenenvoetstuk.

HELPENDE HAND UIT DE OERTIJD

SAMENVATTING

Vuurstenen zijn welkom in het Oertijdmuseum. We bespreken samenwerking en gaan naar huis met plannen en een aantal fraaie verkiezelingen.

IN DE OERTIJD

Het Oertijdmuseum in Boxtel ontvangt jaarlijks bijna honderdduizend bezoekers, veel families met kinderen, en ook vuurstenen waren hartelijk welkom in de Oertijd van afgelopen Vrijdagmiddag, 3 Januari.

VUURSTENENTENTOONSTELLING

Hoe goed we verkiezelingen en vuurstenen ook beschrijven met plaatjes, tekst, getallen, modellen en begrippen, niets daarvan is als de echte stenen en die vind je altijd buiten in hun natuurlijk element. Mooie voorbeelden uit de hele wereld liggen bij elkaar in het museum in Boxtel en daarom heeft vuurstenen ook een locatie OERTIJDMUSEUM.

De mooiste verkiezelingen uit het museum maken ons nieuwsgierig naar hun ontstaan en geschiedenis. Zij zullen straks prominent worden tentoongesteld en vuurstenen is uitgenodigd om te helpen deze stukken online te verklaren. Daarnaast ondersteunt het oertijdmuseum graag bij het voltooien van de tentoonstelling met de mooiste verkiezelingen uit het krijt, waardoor wij allen van vuurstenen ook ons vuursteentje zullen kunnen bijdragen.

DE EERSTE STEEN

De eerste steen is een aantal verkiezelde stukken boomstam, bewaakt door de enorme skeletten uit de oertijden van oorsprong. Terwijl de nacht valt met in de verte onheilspellend gebrul in schimmige schemer, worden nog snel wat foto’s gemaakt voor object VERKIEZELD HOUT. Bij het afscheid, nog meer verkiezelde cadeaus, zoals schijfjes agaat, hout en kristallen van kwarts, die mee naar huis gaan, en waarover later meer.

HET LAATSTE NIEUWS UIT MAASTRICHT

SAMENVATTING

Het laatste nieuws uit Maastricht over de vuurstenen in het krijt op het Internationaal Symposium “Chalk & Flint” van de Paleobiologische Kring van Nederland en Vlaanderen.

DE MENSEN

Een select gezelschap van prominente wetenschappers presenteert het laatste nieuws over vuurstenen uit het krijt, op het Internationaal Symposium “Chalk & Flint” van Zaterdag 30 November te Maastricht, uitstekend georganiseerd door de Paleobiologische Kring van Nederland en Vlaanderen.

Na inleiding door Oekie Verhage, voorzitter van het bestuur van de kring, wordt een volle zaal getrakteerd op een aantal interessante lezingen. Een breed overzicht van klassiek en nog lopend onderzoek van krijt en vuurstenen.

Tijdens de koffiepauzes, lunch en borrel is er gelegenheid tot weerzien met bekenden en het bespreken van vooral de vuurstenen, waarvan hieronder een samenvattend verslag.

DE STAD EN HAAR STENEN

Prof. Dr. Leon Claessens, decaan van het wetenschapsprogramma van de universiteit van Maastricht, laat op overtuigende wijze zien hoe de stad Maastricht op een unieke manier verbonden is met het krijt en haar vuurstenen, en hoe de Universiteit van Maastricht een belangrijke onderzoekstraditie voort zal zetten.

DE ERFENIS BEWAREN

Dr. Johan Vellekoop, initiator van het ‘Maastrichtian Geoheritage Project’ deelt de laatste resultaten van het onderzoek. Driedimensionale digitale modellen van groeves, gedetailleerd gemonsterde opeenvolgingen en bijzonder inventieve analyses, tonen de verschillen en overeenkomsten tussen lokale en supra-regionale ontsluitingen van het Maastrichtien op afstanden van enkele tot vele honderden kilometers. Bijzonder interessant zijn analyses van de gepolijste doorsneden van vuursteenknollen, die de variërende verdeling tonen van elementen zoals calcium, ijzer, silicium en zwavel, en die verhalen over ontstaan en wording van vuurstenen

DE VERKIEZELDE FOSSIELEN

Dr. John Jagt, conservator van het Natuur Historisch Museum Maastricht toont een hele reeks bijzondere vondsten van verzamelaars en spoort deze aan nog eens goed verder te zoeken in de eigen verzamelingen, om zo nog meer nieuwe soorten te ontdekken, waarbij vooral de prachtig bewaarde, dicht bij vuurstenen gevonden, verkiezelingen de aandacht trekken.

DE GROTE GEWERVELDEN

Dr. Eric Mulder van Natura Docet Wonderryck, determineert de zo tot de verbeelding sprekende resten van grote gewervelden, zoals de mosasauriërs, zeeschildpadden en in het bijzonder nieuwe resten van de zeldzame pleisiosauriërs. Skeletresten die vaak de indruk wekken door sterke stroming op de kust geworpen te zijn. Bijzonder interessant zijn dan de deels verkiezelde skeletresten die in vuursteenlagen gevonden zijn.

EEN KLEIN VOGELTJE

Dr. Daniel Field, paleo-ornitholoog van de universiteit van Cambridge verrast met een sensationele surprise verpakt in steen. De resten van een klein vogeltje uit de kalksteen met vuurstenen van Maastricht, een primitieve voorouder van de kip, eend en zwaan, moderne vogels die pas veelvormig evolueerden onder de nieuwe omstandigheden van na het Krijt. Als je ziet hoe het skeletje in de steen op zo’n bijzondere ingenieuze driedimensionale digitale manier afgebeeld is, dan vraag je je af hoe het binnenste van sommige vuurstenen er zo uit zou zien.

DE ALLERKLEINSTE ORGANISMEN

Dr. Nicolas Thibault van de universiteit van Kopenhagen zoomt in op de kalkskeletdelen van de allerkleinste organismen, de coccolieten van eencellige algen, waaruit het krijt voornamelijk bestaat. Tussen die resten, slechts zichtbaar met een elektronenmicroscoop, zien we niet de silicaskeletdelen van die andere eencellige algen, de diatomeeën. Deze zijn blijkbaar opgelost en de silica neergeslagen in bladvormige klei kristallen, vooral in het mergelige krijt, of anders geconcentreerd in verkiezeling, zoals in het meer pure krijt met vuurstenen.

DE VUURSTEEN ONDER DE LOEP

Géraldine Fiers, doctor student aan universiteit van Gent, laat zien hoe vuurstenen uit verschillende locaties te onderscheiden zijn door hun vorm, kleur en de daarmee samenhangende structuur, textuur en chemische samenstelling. Ondersteund door analyse met licht microscoop, röntgen fluorescoop, micro röntgen computertomografie scanner, en rasterelektronenmicroscoop, kun je de herkomst van vuurstenen artefacten achterhalen en prehistorische handel reconstrueren. Daarnaast worden vuurstenen bewerkt, versleten en kunstmatig verweerd om hun geschiedenis te achterhalen. Kennis over het afbreken die misschien nog van pas komt bij het opbouwen van vuurstenen.

HET GROTE OVERZICHT

Prof. Dr. Andy Gale van de Universiteit van Portsmouth sluit af met een uitgebreid overzicht van het krijt met haar ritmische bedding van kalk, mergel en vuursteenlagen, veroorzaakt door cyclische schommelingen in de baan van de aarde rond de zon en de stand van de as van aardrotatie. Hij toont de resultaten van tientallen jaren onderzoek met verwijzing naar klassieke studies van Deense en Engelse onderzoekers over graafgangen, vroeg verkitte zeebodem, en de vorming van vuursteen rond diepe graafgangen en in lagen. Bijzonder interessant zijn de elkaar afsnijdende vuursteenlagen, verondersteld gevolg van de opvulling van diepe geulen, en een nadere studie waard.

ONTBREKENDE ANTWOORDEN

Na al die lessen moest ik nog lang denken aan die laatste vraag over Milankovitch cycliciteit in de tektoniek naast die in het klimaat, ter verklaring van de ritmische gelaagdheid van het krijt. Hoe verhoudt de variatie van waterdiepte, door de veranderende oriëntatie van de waterkolom in het elektromagnetische veld, zich tot de dieptevariatie door de veranderende oriëntatie in het zwaartekracht veld? Kun je zoiets onderscheiden met de studie van de gelaagdheid in het krijt, kun je het uitrekenen, beredeneren, hoe moet dat dan, en waarom lees ik er zo snel niets over? Fijn toch dat we zoveel meer kunnen vragen dan beantwoorden!

WEERZIEN MET OUDE BEKENDEN

SAMENVATTING

De geologische vereniging afdeling Limburg was 70 jaar oud en dat werd gevierd in het streekmuseum van Valkenburg. Op deze leuke dag kwam ik een aantal oude bekenden tegen.

DE MENSEN

In een mooie lezing sprak de voorzitter kort en bondig over de geschiedenis en toekomst van de geologische vereniging, en plaatste ons in de context van de geologie van Zuid-Limburg, met bijzondere aandacht voor de rol van de vuurstenen.

De secretaris wees ons de weg naar het door hem kunstig ingerichte deel van het streekmuseum dat ook de vuurstenen herbergt.

De wethouder opende het museum met stichtende woorden.

Tientallen leden bewonderden de honderden tentoongestelde stenen met in de achtergrond de foto's van de illustere voorgangers.

DE VUURSTENEN IN HET MUSEUM

Prachtige vuurstenen en ander verkiezelingen ooit verzameld door de leden zag ik terug in de vitrines. De verkiezelde boomstam uit het Akens Zand; de vele verschillende vuurstenen uit het Krijt en de verkiezelde zee-egels en sponzen uit het grind.

DE VUURSTENEN BUITEN

Buiten het museum waren er geologische proefjes en interessante vuurstenen voor onder de microscoop en tijdens een geologische stadswandeling, vuurstenen decoratief in muurtjes bij mensen in de tuin. Op weg naar huis ook nog vuurstenen in de prehistorische mijn langs de Geul.

DE VUURSTENEN UITLICHTEN

Na zo’n dag wil je de vuurstenen eens goed uitlichten, nog meer de ruimte geven, verder onder de aandacht brengen, dieper in het hart sluiten, zodat een lange traditie door een jongere generatie in ere wordt gehouden.

ONDERNEMING VUURSTENEN

SAMENVATTING

In vuurstenen – de onderneming – onderzoeken we verkiezeling in het krijt. Daarmee vergroten we ons begrip, zodat we met mineralen en geochemische technologie zelf vuurstenen kunnen maken.

HET VUURSTENEN TIJDPERK

We sluiten aan bij een oeroude traditie die begon in het Paleolithicum, zo’n achtduizend jaar geleden, toen jagers her en der, in de bodem verspreide vuurstenen verzamelden om er wapens en primitief gereedschap van te maken. Later, gebruikten neolithische boeren werktuigen van vuurstenen, gewonnen uit lagen in vuursteenmijnen op krijt hellingen zoals bij Valkenburg en Rijckholt. Na bewerking in een plaatselijke industrie vonden deze hoogwaardige vuurstenen als producten emplooi in heel Europa.

VUURSTENEN VERDRONGEN

De omgang met vuur kenmerkt de evolutie van de mens uit het dier. De beheersing van steeds hetere vuren drijft de technische ontwikkeling van de metallurgie. Metalen verdringen vuursteen. Eerst het koper en tin in brons, dan ijzer, zink, en tegenwoordig aluminium en titanium. Voor vuursteen rest een bijrol, in het maken van vuur door het vonken bij slaan op staal, in het gebruik als bouwsteen bij gebrek aan beter, in vuurvaste bekleding van ovens, en in maaltrommels waar metalen ongewenst zijn.

VUURSTENEN BELICHT

Vooral sinds eind vorige eeuw verheugen vuurstenen uit het krijt zich in hernieuwde belangstelling door wetenschappelijke aandacht (Montagne, 1971). Vuurstenen worden onderzocht als artefacten van prehistorische mijnbouw, handel en industrie. Analyse van de fysisch- chemische eigenschappen is nodig voor identificatie. De verspreiding en het voorkomen in lagen worden in kaart gebracht en nieuwe theorieën over vroege oorsprong en late vorming geformuleerd.

EEN VUURSTENEN TOEKOMST

In vuurstenen - de onderneming – werken we aan de toekomst van vuurstenen. Daarvoor gaan we op zoek naar vuurstenen in hun natuurlijke omgeving op LOCATIe. We vinden daar verkiezelingen als onderwerp voor foto’s en monsters. Met een beschrijving maken we hiervan afbeeldingen als objecten voor de collectie van het MUSEUM. Deze objecten maken we in IMAGES voor het tonen van onze vondsten in hun omgeving. In DOCUMEnten beschrijven we de overeenkomsten en verklaren de verschillen van verkiezelingen. In LABORAtorium onderzoeken we verder in verschillende projecten. We gebruiken het geleerde begrip voor de ontwikkeling van geochemische technologie met mineralen, om zo zelf vuurstenen te maken. Hieraan draagt ieder op zijn eigen wijze bij met de middelen van PERSONeel.