IMAGES

Inhoud

SAMENVATTING

Afbeelding van verkiezelingen

INLEIDING

In IMAGES werken we met beelden van verkiezelingen uit het krijt. Originele foto’s archiveren we en hiervan maken we gecomprimeerde kopieën die we gebruiken voor online afbeeldingen. Hiermee tonen we de ontsluitingen in LOCATIes en de objecten in de collectie van het MUSEUM. We maken deze afbeeldingen volgens precies beschreven methoden, voor een zo groot mogelijke gelijkvormigheid en vergelijkbaarheid. Eventueel analyseren we de afbeeldingen digitaal om eigenschappen van verkiezelingen beter te kunnen meten en kwantificeren.

FOTO

Satelliet foto’s voor het afbeelden van locaties vinden we op ‘Google Maps’. De beste foto’s van verkiezelingen maken we met een camera op statief, met een goede lichtsterke lens en met een grote sensor met veel pixels. De originele foto’s maken we het liefst in RAW-format en dan meerdere opnames tegelijkertijd met verschillende belichting ,om later softwarematig samen te voegen tot een ‘High Dynamic Range’ foto.

BEELD

RAW foto’s van tientallen megabytes zetten we om in andere formats voor bewerking, die we uiteindelijk moeten comprimeren tot afbeeldingen voor snelle verzending over het internet en zo geschikt zijn voor online publicatie. We gebruiken deze afbeeldingen voor diavoorstellingen en geven ze daarom een standaard breedbeeldformaat. Voor het gemak voorzien we de afbeeldingen ook van uniforme verklarende symbolen en daarvoor gebruiken we dan templates.

ANALYSE

We kunnen beelden digitaal analyseren voor kwantificering van de eigenschappen van verkiezelingen. Denk bijvoorbeeld aan het meten van eendimensionale afstanden, zoals de dikte van vuursteenlagen of doorsnede van een verkiezeling; het meten van tweedimensionale oppervlakken, zoals de verhouding tussen verkiezeling en omringende kalksteen; of het meten van samenhangende groepen pixels om de verdeling en morfologie van diverse mineralen, fossielen of porositeit te kunnen bepalen

IMAGES

KAARTEN

PROFIELEN

OBJECTEN