GROEVE KUNRADE

Inhoud

NUMMER

KUNR

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

De Kunradersteengroeve is een echt familiebedrijf

DATUM

PLAATS

Voerendaal, Nederland

STRATIGRAFIE

Maastricht formatie / Kunrader kalksteen facies

DESCRIPTIE

Opgraving in de Kunrader kalksteen facies van de Maastricht Formatie nabij Voerendaal, met dm-m dikke, noord hellende lagen van vrij zuivere fijnkorrelige bio-klastische zandsteen, bestaande uit afwisselende, min of meer verharde lagen, met bioturbatie, laminering, grootschalige sigmoïdale erosieoppervlakken en lokale aanrijking met siliciklasten, kool, fosfaat, glauconiet en silica in de vorm van vuursteen concreties en verkiezelde fossielen, waaronder zeegrassen en overblijfselen van landplanten. Diepere afgraving in groeve en ondiepe afgraving ernaast voor parkeerplaats van transferium (5 Sept 2020 sferisch panorama) met opslag van kalk en gezeefde en gesorteerde vuurstenen.

LABEL

KUNR, Verkiezeld zeegras

CATEGORIE

Locatie

ID

GROEVE KUNRADE

Leave a Reply