MUSEUM

Inhoud

SAMENVATTING

Beschrijving van verkiezelingen

INLEIDING

In MUSEUM tonen we de verkiezelingen uit het krijt. Iedere verkiezeling wordt vertegenwoordigd door een aantal afbeeldingen. Iedere verkiezeling is verder voorzien van zo nauwkeurige mogelijke informatie over het waar, wanneer en hoe van de vondst.

TOON

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Daarom tonen we gevonden verkiezelingen met behulp van foto’s en eventueel tekeningen ter verduidelijking. We voegen een verkiezeling toe aan de collectie van het museum doormiddel van het beschikbaar stellen van afbeeldingen van de verkiezeling. De afbeeldingen voorzien we van informatie over de tijd en locatie van de vondst.

VERGELIJK

Verkiezelingen kunnen we beschrijven en classificeren door deze te vergelijken. De collectie van afbeeldingen van verkiezelingen in het museum maakt het vergelijken mogelijk. Door de afbeeldingen van goed gedocumenteerde vondsten nauwkeurig te vergelijken ontstaat een beeld van de variatie in verkiezelingen en een woordenschat en begrippenkader om deze variatie te kunnen beschrijven, bespreken en te duiden.

BEWAAR

De vondsten van verkiezelingen worden in het museum vooraleerst bewaard als afbeeldingen met beschrijving. De eigenlijke verkiezeling blijft het best bewaard in situ, dan wel in de collectie van degene die de verkiezeling heeft gevonden en verzameld, en alleen indien nodig in de collectie van het museum. We stellen het op prijs als de vondsten van verkiezelingen die worden afgebeeld als onderdeel van de collectie van het museum, beschikbaar zijn voor eventueel nader onderzoek, bruikleen of donatie.

OBJECTEN

De vondsten van verkiezelingen in het museum zijn de objecten van de collectie. De vindplaats van de objecten wordt genoteerd op dia’s uit de diavoorstellingen van de LOCATIes. De objecten in de collectie van het museum worden gegroepeerd op basis van de geografische en stratigrafische positie, de locatie van de vondsten. Hieronder beschrijven we de vondsten gegroepeerd onder hun locaties:

ENCI

MARN

ROMO