DE EEN ZIJN DOOD

Verkiezeling van hout (l), aragonitische skeletten (m), en zeegras (r) (collectie MDEC)
Verkiezeling van hout (l), aragonitische skeletten (m), en zeegras (r) (collectie MDEC)

Inhoud

DE EEN ZIJN DOOD

SAMENVATTING

Verkiezeling is vervanging van poriënruimte, kalksteen, en van eerdere verkiezeling zelf. Maar wat bepaalt het begin, wat is de oorzaak en welke rol speelt dood organisch materiaal bij het proces van verkiezeling?

INLEIDING

Vuurstenen zijn verkiezelingen, maar niet alle verkiezelingen worden beschouwd als vuurstenen (Felder, 1989c). In de krijt sediment van Zuid-Limburg vinden we regelmatig verkiezelingen van hout (Felder, 1961), zeegras (), schimmels(), rostra van belemnieten (Schins & Buurman, 1981), rolstenen (Felder, 1971; Voigt, 1981), aragonitische skeletdelen () en kalksteen (Dusar et al., 2014), die allen niet tot de vuurstenen worden gerekend. Hoe de oorsprong en genese van deze verkiezelingen en die van de vuurstenen zich tot elkaar verhouden en in hoeverre deze op moleculair niveau door een en hetzelfde model kunnen worden beschreven valt nog te onderzoeken.

WAARNEMING

Stukken verkiezeld hout, bijvoorbeeld uit het Akens zand bestaan vaker uit delen met duidelijk bewaarde celstructuren en uit delen die nagenoeg volledig uit structuurloze kiezel bestaan zoals vuursteen. Verkiezelde aragonitische skeletresten komen voor samen met vuursteen, net als verkiezelde zeegrassen. Het lijkt erop dat verdergaande vroege verkiezeling uiteindelijk leidt tot vorming van vuursteen. Door verschillende vormen van vroege verkiezeling te onderzoeken komen we meer te weten over het ontstaan en de vorming van vuurstenen

METHODE

We kunnen de verkiezelingen op verschillende plaatsen...lees meer

RESULTAAT

DISCUSSIE

CONCLUSIE