DOCUME

Inhoud

SAMENVATTING

Informatie over verkiezelingen

INLEIDING

In DOCUME verzamelen we informatie over verkiezelingen uit het krijt. We doen hier verslag en beschrijven de ontsluitingen uit LOCATIes en verkiezelingen uit MUSEUM. We bespreken deze waarnemingen en interpreteren die in het licht van ons begrip en de ideeën uit de literatuur.

BERICHT

We omschrijven, bespreken en verklaren verkiezelingen in berichten.

BEGRIP

Voor berichten maken we gebruik van vastomlijnde begrippen, die we zo precies mogelijk definiëren in een alfabetische lijst.

LITERATUUR

Voor beter begrip verwijzen we voortdurend naar literatuur over verkiezelingen.

INDEX

Om snel te kunnen zien welke beschrijvingen, begrippen en literatuur beschikbaar zijn over verkiezelingen, gebruiken we een index.