PROJECT BOUWPUT EUVEREM

Inhoud

PROJECT BOUWPUT EUVEREM

LOCATI

Gedurende het najaar van 2020, in een aantal bouwputten, tegen een zuidoostelijk-hellende oever van de rivier de Gulp bij Euverem, waren ontsloten de basis van het Gulpens krijt, met daarop laat-Tertiair zand en grind van de Maas en löss (locatie bouwput Euverem met sferisch panorama).

PROFIL

In de basis van het Gulpens krijt zag je wit krijt, door een scherpe, grillige grens gescheiden van erop liggend donker blauwgroen krijt, rijk aan belemnieten, en gekleurd door het ijzer silicaat glauconiet. Hogerop neemt het glauconiet gehalte af en vinden we grijs krijt met grijze vuurstenen (profielen) met inzoombaar profiel).

Het krijt wordt enkele meters diep ingesneden en bedekt door grind van de 'oer-Maas', dat de basis vormt van hellingpuin afzettingen in brede, ondiepe erosiegeulen (colluvium). Het zeer grove grind op de bodem van de geulen is vermengd met verplaatste vuurstenen en wordt bedekt door scheef gelaagd fijn grind en grof zand.

Boomwortels dringen enkele meters diep in het krijt, dat sterk gebroken is door kruip, en opgelost door reactief bodemwater (eluvium).

De hydrologie, afhankelijk van de verdeling van permeabiliteit in colluvium, eluvium en krijt, wordt ook herkend in de bewaring van de vuurstenen. In het weinig aangetaste krijt zijn ze stevig ingebed, dichter bij het bodemoppervlak raken ze losser, en onder of in het colluvium zijn de vuurstenen poreus en roestbruin gekleurd.

MUSEUM

Een twintigtal objecten zijn er verzameld, gefotografeerd, beschreven en bewaard in museum bouwput Euverem.

LABORA

De resultaten van lopend onderzoek zijn beschikbaar voor medewerkers in het laboratorium