BLAUWE RINGEN

Inhoud

NUMMER

GVMVo4

COLLECTIE

JNIL

OPMERKING

Ja dat is een mooie hè, die met blauwe chalcedoon

DATUM

200306

PLAATS

Groeve ENCI, Maastricht.

STRATIGRAFIE

Lanaye member, Maastricht Formatie

DESCRIPTIE

Bruinig donker grijze knol met licht beige-grijs gekleurde ellipsoïde vlekken, plaatselijk met hoekige kleinere licht beige ‘fragmenten’. Textuur enigszins grofkorrelig. Buitenkant tamelijk glad met vaag concentrisch gelaagd reliëf. Dikke korst van witte verkiezeling, geleidelijk overgaand in donkerder vuursteen in de kern van de knol. Opvallend hemelsblauw gekleurde neerslag op tamelijk vlak breukvlak door de knol. Neerslag ritmisch opeenvolgend in zones, evenwijdig aan buitenkant knol, hier en daar bol in de richting van het centrum van de knol. Verdeling beïnvloed door breuken in de knol, evenwijdig en loodrecht op vlak met neerslag. Zones met neerslag enigszins vlekkig, bij bevochtiging, duidelijk zichtbaar scherper begrensd naar binnenzijde knol en vagere grens naar buitenkant van de knol.

LABEL

Liesegang, chalcedoon, Lanaye member, ENCI

CATEGORIE

Object

ID

BLAUWE RINGEN

Leave a Reply