VERSCHIL MOET ER ZIJN

Foto van vuurstenen op een hoop
Vuurstenen op een hoop in locatie MARNebel

Inhoud

VERSCHIL MOET ER ZIJN

SAMENVATTING

Als je verkiezelingen beter wilt begrijpen dan moet je ze goed vergelijken. Zo vind je de juiste woorden om te kunnen benoemen waarover nog moet worden gezwegen. Dan kun je meer overeenkomsten en verschillen zien die je voor de duiding nodig hebt.

INLEIDING

De verschillende vormen en het voorkomen van vuursteenknollen werd in Zuid-Limburg voor het eerst grondig onderzocht door Werner Felder. Hij classificeerde typen vuurstenen op basis van hun doorsneden, schetsmatig afgebeeld als zwarte silhouetten op witte achtergrond (Felder, 1987). Verder onderscheidde hij de vuurstenen naar interne consistentie en wijze van verkiezeling, zoals dat zichtbaar wordt door verschillen in kleur, aard van het breukvlak, mate van porositeit, en de verdeling van water, silica, kalk en andere componenten (Felder & Bosch, 1998a). Ook blijkt dat diverse knollentypen en verkiezelingen gebonden zijn aan bepaalde krijtlagen (Felder & Bosch, 1998b) met kenmerkende korrelgrote en samenstelling (Felder, 1975).

WAARNEMING

Het onderscheidingsvermogen zoals werd ontwikkeld door het goed bekijken van vuurstenen in de kalk om er lithostratigrafie mee te kunnen bedrijven, schiet mogelijk tekort bij het verklaren van de verschillen en het relateren hiervan aan processen van ontstaan en vorming van de vuurstenen.

We zullen ons onderscheidingsvermogen daarom moeten verbeteren, willen we de vuurstenen goed leren begrijpen. Dit doen we door nog beter waar te nemen en dat kan het eenvoudigst door nauwkeuriger te kijken, en preciezer vast te leggen wat we zien, door de waarnemingen te vertalen in getallen, waarmee we kunnen kwantificeren, karakteriseren en modelleren.

METHODE

Waarneming van de interactie van de vuurstenen met...lees meer

RESULTAAT

DISCUSSIE

CONCLUSIE