LOCATI

Inhoud

SAMENVATTING

Beschrijving van de locaties waar verkiezelingen zijn gevonden

INLEIDING

In LOCATIes tonen we de vindplaatsen van verkiezelingen uit het krijt. De vindplaatsen worden aangegeven op satellietfoto’s van ontsluitingen en op profielfoto’s van verticale wanden in de ontsluitingen. Iedere verkiezeling is voorzien van zo nauwkeurige mogelijke informatie over het waar, wanneer en hoe van de vondst.

WAAR

Verkiezelingen uit het krijt vinden we ‘in situ’ in de kalksteen, op de plaats waar ze gevormd zijn, of ‘ex situ’, los van de plaats van oorsprong. Dit kan zijn als losse vondst of collectiestuk waarvan de geografische en/of stratigrafische herkomst niet met zekerheid te bepalen is; of als onderdeel van eluvium, een residu waaruit de kalk is opgelost, als laag liggend op de kalksteen of als vulling in orgelpijpen; dan wel een heel eind verplaatst door transport in hellingpuin of rivier- en strandgrind. Als de locatie van een verkiezeling met zekerheid te bepalen is, dan geven we deze zo nauwkeurig mogelijk aan met vermelding van de ontsluiting, eventueel met coördinaten, en met een nummer op een satelliet- of profielfoto van deze ontsluiting.

WANNEER

Verkiezelingen uit het krijt vinden we op een bepaald tijdstip. De datum van de vondst is vooral van belang bij voortdurend veranderende ontsluiting, zoals verwerende hellingen, afkalvende kliffen, en werkende groeves. Daarnaast komt de verkiezeling uit een afzetting die op een bepaald moment in de geologische tijd gevormd is. De verkiezeling heeft een stratigrafische positie in de opeenvolging van afzettingen. Als de litho-stratigrafische positie van een verkiezeling ten opzichte van het omringende gesteente met zekerheid te bepalen is, dan vermelden we deze zo nauwkeurig mogelijk.

HOE

Het is van bijzonder belang om te weten hoe een verkiezeling gevonden is. We houden er rekening mee dat informatie over een verkiezeling het best bewaard blijft als we de verkiezeling in situ kunnen laten, samen met het omringende gesteente. Vaak voldoen goede foto’s en eventueel kleine monsters voor analyse, zodat de rest van de verkiezeling achter kan blijven voor nader onderzoek op latere datum als dat nodig mocht zijn. Als we een verkiezeling van de vindplaats verwijderen, dan bij voorkeur met zoveel mogelijk omringend gesteente en met nauwkeurig vastleggen van de oriëntatie. We leggen de kompasrichting en boven- en onderkant vast.

LOCATIES

Locaties van verkiezelingen worden vastgelegd op satelliet en profielfoto’s van ontsluitingen die worden geïdentificeerd met vierletterwoorden. Satelliet en profielfoto’s van ontsluitingen stellen we online beschikbaar als dia’s in diavoorstellingen. Hieraan kunnen we voortdurend nieuwe locaties van vondsten toevoegen. Diavoorstellingen zijn inmiddels beschikbaar van de hierna genoemde locaties

ENCI

Grote groeve van de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) bij Maastricht. Ontsluiting van de Gulpen- en Maastricht Formaties (Felder & Bosch, 1998).

MARN

Groeve Marnebel bij Eben Emael. Ontsluiting van de Gulpen- en Maastricht Formaties.

ROMO

Groeve Romontbos bij Eben Emael. Ontsluiting van de Gulpen- en Maastricht Formaties.