Geologische kaart van Nederrland

Detail van de Geologische overzichtskaart van het Koninkrijk der Nederlanden (Geologische Dienst Nederland, 2023).

SAMENVATTING

De Geologische overzichtskaart van het Koninkrijk der Nederlanden

GEOLOGISCHE KAART VAN NEDERLAND

De Geologische overzichtskaart van het Koninkrijk der Nederlanden geeft de 2023 stand van kennis van de Nederlandse ondergrond weer, zoals samengevat door de Geologische Dienst Nederland (GDN).

De karteerschaal is 1:600.000 en de kaart is gebaseerd op informatie die is verzameld in het kader van de geologische kartering 1:50.000 (ca. 1950-1997) en het vervaardigen van 3D-ondergrondmodellen DGM en GeoTOP (1997-heden).

De kaart laat de afzettingen uit de bovenste meters van de ondergrond zien en toont het vasteland, de geologie van de Noordzee en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De kaarteenheden vertegenwoordigen (combinaties van) formaties (Fm), laagpakketten (Lp) en lagen. In de kustzone zijn stapelingen van holocene pakketten gedefinieerd als profieltypes, afzonderlijk gekarteerd en te herkennen aan codes met kleine letters.

Het pdf-document (TNO-GDN, 2023) van de overzichtskaart is gratis beschikbaar en de digitale versie is te vinden op DINOloket.

Geologische kaart van Nederrland