Siliciumdioxide

Silica molecuul bestaande uit een silicium- en twee zuurstofatomen

Siliciumdioxide