Verkiezeling

Vervanging door kiezelzuur, ook silicificatie genoemd

Verkiezeling