Allofaan

Ongeveer 6 mm breed blikveld met botryoïdale en bladvormige allofaan precipitaten uit de Viktor mijn (Goldhausen, Duitsland) (Uitsnede uit een foto door Henk Smeets | Tomeik Minerals)

SAMENVATTING

Allofaan is een aluminium silicaat dat neerslaat tijdens karstificatie

OORSPRONG

Allofaan is een aluminium silicaat met de formule Al2O3·(SiO2)1.3-2·(2.5-3)H2O. In het krijt van Limburg wordt het gevormd wanneer relatief zuur grondwater klei-mineralen oplost en vrijgekomen aluminium en silica neerslaan als het grondwater in contact komt met de kalk van het krijt en de zuurgraad weer afneemt (Buurman et al., 1975).

ALLOFAAN EN HALLOYSITE

Allofaan is verwant aan Halloysite met de formule Al2Si2O5 (OH) 4. De verhouding Al/Si is iets hoger in het blauwe Allofaan dan in het witte Halloysite. In Zuid-Limburg en omgeving, komen beide mineralen als gevolg van karst voor op het grensvlak tussen kalken van het carboon (Kloprogge & Pronk, 2001) of het krijt (Adriaens et al., 2017) en de erop liggende Tertiaire kleien en zanden. Relatieve snelheden van bodemwater percolatie-, oxidatieve zuurvorming en kleimineraalverwering bepalen waarschijnlijk Al en Si concentraties in bodemwater en de hoeveelheid en type van aluminium silicaat neerslag.

Allofaan