MUSEUM BOUWPUT EUVEREM

Inhoud

MUSEUM BOUWPUT EUVEREM

SAMENVATTING

Beschrijving van voornamelijk grijze vuurstenen uit de basis van het Gulpens krijt

INLEIDING

In museum bouwput Euverem tonen we voornamelijk vuurstenen uit de basis van het Gulpens krijt, zoals tijdelijk ontsloten in bouwputten voor vakantiehuisjes (Qurios Gulpen) van locatie bouwput Euverem nabij Gulpen (Nederland). Deze objecten worden digitaal vertegenwoordigd door een aantal afbeeldingen. Ieder object is verder voorzien van zo nauwkeurige mogelijke informatie over het waar, wanneer en hoe van de vondst.

OBJECTEN

Zoals zichtbaar in profielen, bestaat de basis van de opeenvolging uit de scherpe overgang van gelig-bruin gekleurd wit krijt naar donker blauwig-groen gekleurd, sterk glauconiethoudend krijt. De grens tussen beide afzettingen is scherp. Het wit krijt is plaatselijk zeer zacht (glauconiet) en elders sterk verhard (glauconiet hard). Het sterk glauconiethoudend krijt is rijk aan rostra van belemnieten. Deze zijn bedekt met glauconiet en deels verkiezeld (belemniet)

Het sterk glauconiethoudend krijt gaat geleidelijk over in grijs krijt met grijze vuurstenen. De vuurstenen zijn eerst zeldzaam en vrij klein (kleine witte), nemen dan hoger in de stratigrafie in aantal en afmetingen toe. Grofweg kunnen we vuurstenen onderscheiden die stevig ingebed zijn in het krijt (grijs netwerk, grijze knol, laminatie, grijze platte, gift); tamelijk los voorkomen in het krijt dichter bij het oppervlak (zoophycos, grijze cilinder); en duidelijk uit het krijt geloogd zijn met aanhechting van min of meer bruingekleurd kleiig materiaal, dicht onder en in grind, zand en löss dat ligt op het geërodeerd krijt (knobbelige vuursteen, chondrites, kronkelingen, blokkige), waarbij deze duidelijk sporen van bioturbatie op het oppervlak vertonen of de vorm van bioturbate structuren hebben (geen belemniet, slagtandje, puntmutsje, knoestige). Hoger in het grind vinden we zeer dichte en donkergekleurde vuurstenen, mogelijk afkomstig uit jonger krijt dat hier niet ontsloten is (zwarte).