TIJD VAN GAAN

SAMENVATTING

Wil je weten hoe vuurstenen ontstaan, dan moet je ook onderzoeken hoe ze vergaan. Vuurstenen kennen een geochemische cyclus. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

OP DE TERUGWEG

Voor silica begint de weg terug naar zee wanneer de kalksteen oplost en de vuurstenen vrijkomen. Om deze processen beter te kunnen begrijpen voegen we enkele begrippen toe. Eluvium, een weinig oplosbare residu met vuurstenen, dat achterblijft op het oppervlak van een oplossend kalksteenpakket; Orgelpijp, een diep oplossingskanaal gevuld met weinig oplosbaar residu zoals vuurstenen en soms horizontaal vertakkend in vuursteenlagen; en Karst, de verzamelnaam voor dit soort oplossingsverschijnselen in de kalksteen, die ontstaan als zuur bodemwater omlaag sijpelt naar het stromende grondwater.

UITGEWEERD

Het vergaan van vuurstenen door reactie met het oplossend bodemwater tijdens Karst, hangt samen met de aard van de verkiezeling, en informeert over de omstandigheden tijdens het ontstaan van de knollen in de kalksteen. We herkennen de opeenvolgende stadia van verwering bijvoorbeeld door de mate van oplossing van calciet in zee-egelschalen. We zijn daarom blij dat we verschillende nieuwe objecten uit het vuursteen eluvium (HEMIPNEUSTES VUURSTEEN, HEMIPNEUSTES ELUVIUM, OCULATUS EN RUTOTI) kunnen toevoegen aan de vuursteen uit een orgelpijp (PLUSVORMIGE VUURSTEEN).

TIJD VAN GAAN

Leave a Reply