ONDERNEMING VUURSTENEN

SAMENVATTING

In vuurstenen – de onderneming – onderzoeken we verkiezeling in het krijt. Daarmee vergroten we ons begrip, zodat we met mineralen en geochemische technologie zelf vuurstenen kunnen maken.

HET VUURSTENEN TIJDPERK

We sluiten aan bij een oeroude traditie die begon in het Paleolithicum, zo’n achtduizend jaar geleden, toen jagers her en der, in de bodem verspreide vuurstenen verzamelden om er wapens en primitief gereedschap van te maken. Later, gebruikten neolithische boeren werktuigen van vuurstenen, gewonnen uit lagen in vuursteenmijnen op krijt hellingen zoals bij Valkenburg en Rijckholt. Na bewerking in een plaatselijke industrie vonden deze hoogwaardige vuurstenen als producten emplooi in heel Europa.

VUURSTENEN VERDRONGEN

De omgang met vuur kenmerkt de evolutie van de mens uit het dier. De beheersing van steeds hetere vuren drijft de technische ontwikkeling van de metallurgie. Metalen verdringen vuursteen. Eerst het koper en tin in brons, dan ijzer, zink, en tegenwoordig aluminium en titanium. Voor vuursteen rest een bijrol, in het maken van vuur door het vonken bij slaan op staal, in het gebruik als bouwsteen bij gebrek aan beter, in vuurvaste bekleding van ovens, en in maaltrommels waar metalen ongewenst zijn.

VUURSTENEN BELICHT

Vooral sinds eind vorige eeuw verheugen vuurstenen uit het krijt zich in hernieuwde belangstelling door wetenschappelijke aandacht (Montagne, 1971). Vuurstenen worden onderzocht als artefacten van prehistorische mijnbouw, handel en industrie. Analyse van de fysisch- chemische eigenschappen is nodig voor identificatie. De verspreiding en het voorkomen in lagen worden in kaart gebracht en nieuwe theorieën over vroege oorsprong en late vorming geformuleerd.

EEN VUURSTENEN TOEKOMST

In vuurstenen - de onderneming – werken we aan de toekomst van vuurstenen. Daarvoor gaan we op zoek naar vuurstenen in hun natuurlijke omgeving op LOCATIe. We vinden daar verkiezelingen als onderwerp voor foto’s en monsters. Met een beschrijving maken we hiervan afbeeldingen als objecten voor de collectie van het MUSEUM. Deze objecten maken we in IMAGES voor het tonen van onze vondsten in hun omgeving. In DOCUMEnten beschrijven we de overeenkomsten en verklaren de verschillen van verkiezelingen. In LABORAtorium onderzoeken we verder in verschillende projecten. We gebruiken het geleerde begrip voor de ontwikkeling van geochemische technologie met mineralen, om zo zelf vuurstenen te maken. Hieraan draagt ieder op zijn eigen wijze bij met de middelen van PERSONeel.