POPPETJE GEZIEN KASTJE DICHT

SAMENVATTING

Op de terugweg van een mooi pinksterzondagveldwerk zagen we graafwerkzaamheden bij Euverem, het begin van een korte kennismaking met grijze vuurstenen uit de basis van het Gulpens krijt.

BOUWPUT EUVEREM

Enkele maanden later, dankzij de inzet van Sjir Renkens, onder de paraplu van voorzitter Wiel Schins van de Geologische Vereniging – Afdeling Limburg, met goedkeuring van de eigenaar van Qurios Gulpen, was vuurstenen welkom in de tijdelijke ontsluiting van locatie bouwput Euverem.

WAT WAS HIER EVEN TE ZIEN?

In een aantal rechthoekige uitgravingen voor vakantie huisjes, klimmend tegen de zuidoost-hellende dalwand van de rivier de Gulp (sferisch panorama), zag je wit krijt, met daarboven blauwgroen krijt met glauconiet en belemnieten op een scherp en grillige erosieoppervlak, naar boven overgaand in grijs krijt met grijze vuurstenen. Het krijt was uitgesleten en bedekt door helling puin van grind, zand en löss met verplaatste bruine vuurstenen (profiel).

WAT IS HIER GEBEURT?

Uit de waarnemingen van een dag veldwerk, aangevuld met foto's en monsters (diavoorstelling project Euverem bouwput), ontstaat een beeld van de gebeurtenissen uit het geologisch verleden van deze plek op de noordflank van het Ardennen Massief. Eerst de afzetting van kalksteen in een terugtrekkende en weer opkomende warme zee tijdens het krijt en dan de oplossing en diepe insnijding van het krijt met hellingpuinstromen van oer-Maas grind, als de zeespiegel sterk daalt tijdens de ijstijden van het laat-Tertiair.

VUURSTENEN VERTELLEN HUN VERHAAL

Vuurstenen hebben dit alles meegemaakt en vertellen over deze geologische gebeurtenissen met invloed op hun vorming en aangroei in het krijt en latere oplossing, uitloging en transport in het grind, zoals zichtbaar in de verschillende vuurstenen objecten bewaard voor museum bouwput Euverem.