ALS DODE MATERIE TOT LEVEN KOMT

SAMENVATTING

Als dode materie tot leven komt ontstaan interessante verschijnselen, zoals de regelmatige herhaling van verkiezeling in vuurstenen met strepen, waar komen die complexe patronen vandaan en wat kunnen we ervan leren?

RITMICITEIT

Vuursteenlagen wisselen regelmatig af met krijtlagen en ook ritmische afwisseling van min of meer verkiezeling in vuurstenen zelf is niet zeldzaam, zie bijvoorbeeld onze objecten LIESEGANGSE RINGEN, ZEBRASTEEN en BLAUWE RINGEN.

LIESEGANG RINGEN

Regelmatige patronen in chemische neerslag werden al in de negentiende eeuw onderzocht door Raphael Liesegang. De naar hem genoemde Liesegang ringen zijn nog steeds onderwerp van onderzoek. De ritmische afwisseling in de ruimte informeert over de aard van chemische reacties en hun verloop in de tijd.

EEN NIEUW BEGRIP

Ritmische verkiezeling kan ons ook iets leren over het ontstaan van vuurstenen. Daarom voegen we Liesegang ringen toe aan de lijst van BEGRIPPEN.

DE VERENIGING PAKT UIT

SAMENVATTING

Vuurstenen was van de partij tijdens het verenigingsjubileum eind vorig jaar, zag toen de prachtige vuurstenen in de collectie en ging terug voor foto’s, vrijdag jongstleden, de zesde Maart.

VERZAMELDE VONDSTEN

Een van de betere plaatsen om verschillende vuurstenen te vinden, het visitekaartje van de verzamelaars in Limburg, is de locatie Geologische Vereniging Museum Valkenburg.

Afgehaald van het station, gastvrij ontvangen met koffie, werden de mooiste exemplaren uit de vitrines bevrijdt en losgelaten door Jan Nillisen, secretaris van de vereniging en ook conservator van het museum, die de meeste stukken zelf heeft verzameld.

Daarbij, de verhalen over vindplaatsen, vondsten en vriendendiensten, zoals de ‘zebra’ van de oude heer Vlieks. Hoe Jan zelf ooit begonnen was halverwege vorige eeuw, als broekje van veertien, mee met de Felder broers, die toen nog geen tien jaar ouder waren. Overleveringen van een van de laatste grote vuurstenenverzamelaars uit het oude vuurstenentijdperk.

VERENIGDE VOORTZETTING

Voor de avondschemering, thuisgebracht en afscheid genomen, met de belofte van nadere samenwerking, oude stenen en nieuw vuur, in het ochtendgloren van een nieuw vuurstenentijdperk.