BLAUWE RINGEN BIS

NUMMER

MDECo8

COLLECTIE

MDEC (MD5246)

OPMERKING

Vuursteen met blauwe chalcedoon in banden

DATUM

140614

PLAATS

Groeve ENCI, Maastricht, Nederland

STRATIGRAFIE

laag 9/10, Lanaye member, Gulpen formatie

DESCRIPTIE

Zwarte vuursteen knol met zeer dunne witte doorschijnende korst. Knol gevormd rond buisvormige, uitstekende verkiezeling als van graafgangen. Op breukvlakken aan twee kanten van de knol bevinden zich blauwe ringen van dunne silica afzetting. De blauwe ringen golven enigszins en bolle zijden wijzen naar het centrum van de knol, holle zijden naar de rand. Op de zwarte vuursteen en op de blauwe ringen bevindt zich gelig witte neerslag als spikkels en grillige vlekken, enigszins geconcentreerd in banden parallel aan de blauwe ringen en de buitenkant van de knol. Er werd nog een tweede knol gevonden, behorende bij de eerste knol, en met nagenoeg identieke blauwe banden op het tegenoverliggende breukvlak.

LABEL

Liesegang, blauwe ringen, Lanaye member, Gulpen formatie

CATEGORIE

object

ID

GRIJZE VLEKJES

NUMMER

MDECo7

COLLECTIE

MDEC (MD5173.01-02)

OPMERKING

Vuursteen met grijsblauwe (Spons?) vlekken,

DATUM

131021

PLAATS

Groeve CPL Hallembaye, Hallembaye, België

STRATIGRAFIE

Vuursteen eluvium (Lanaye member laag 20)

DESCRIPTIE

Licht gelig-grijze grofkorrelige vuursteen, plaatselijk roestbruin verkleurd, met enkele gelig wit gekleurde doorsneden van fossielfragmenten en vele licht blauwig grijs gekleurde ellipsoïde vlekken van fijnkorrelig homogene vuursteen. De wanden van de vlekken worden plaatselijk geaccentueerd door roestbruine aaneengeregen roestbruine vlekjes.

LABEL

vuursteen eluvium, Lanaye member, CPLH

CATEGORIE

object

ID

BLAUWE RINGEN

NUMMER

GVMVo4

COLLECTIE

JNIL

OPMERKING

Ja dat is een mooie hè, die met blauwe chalcedoon

DATUM

200306

PLAATS

Groeve ENCI, Maastricht.

STRATIGRAFIE

Lanaye member, Maastricht Formatie

DESCRIPTIE

Bruinig donker grijze knol met licht beige-grijs gekleurde ellipsoïde vlekken, plaatselijk met hoekige kleinere licht beige ‘fragmenten’. Textuur enigszins grofkorrelig. Buitenkant tamelijk glad met vaag concentrisch gelaagd reliëf. Dikke korst van witte verkiezeling, geleidelijk overgaand in donkerder vuursteen in de kern van de knol. Opvallend hemelsblauw gekleurde neerslag op tamelijk vlak breukvlak door de knol. Neerslag ritmisch opeenvolgend in zones, evenwijdig aan buitenkant knol, hier en daar bol in de richting van het centrum van de knol. Verdeling beïnvloed door breuken in de knol, evenwijdig en loodrecht op vlak met neerslag. Zones met neerslag enigszins vlekkig, bij bevochtiging, duidelijk zichtbaar scherper begrensd naar binnenzijde knol en vagere grens naar buitenkant van de knol.

LABEL

Liesegang, chalcedoon, Lanaye member, ENCI

CATEGORIE

Object

ID

PARAMOUDRA

NUMMER

GVMVo2

COLLECTIE

JNIL

OPMERKING

De kernen van paramoudra’s werden in de kolenmijnen als stoppers gebruikt.

DATUM

200306

PLAATS

Groeve ENCI, Maastricht.

STRATIGRAFIE

Lanaye member, Gulpen Formatie

DESCRIPTIE

Grote, grijs blauwig gekleurde vuursteen met cilindrische kern. De vuursteen heeft een grofkorrelige structuur. Plaatselijk ellipsoïde doorsneden, opgevuld met donkerder of lichter gekleurde vuursteen. Verder helder blauw gekleurde, grillige vlekken, plaatselijk enigszins gebroken voorkomen, met randen van roestbruine neerslag. Deze structuren lijken geconcentreerd in lagen, welke loodrecht gelegen zijn ten opzichte van de lengte as van de paramoudra. De buiten- en binnenwand van de knol zijn over het algemeen relatief scherp begrensd. De binnenkant van de vuursteen heeft plaatselijk een zone met roestbruine neerslag, mogelijk alleen op breukvlakken.

LABEL

CATEGORIE

ID