VUURSTENEN KALEBAS

NUMMER

WSCHo7

COLLECTIE

HZIJ (gift WSCH)

OPMERKING

Mogelijk komt deze uit een orgelpijp

DATUM

220323

PLAATS

Eijsden, Nederland

STRATIGRAFIE

Eluvium / orgelpijp

DESCRIPTIE

Licht geel gekleurde knol is bedekt met mm-dunne, parallelle, gebogen strepen van donker bruin ijzer oxide als Liesegang banden. De knol bestaat uit twee delen gescheiden door een hals, als bij een kalebas. Bij afwezigheid van doorsnede bestaat de knol slechts vermoedelijk uit vuursteen.

LABEL

Liesegang, ijzeroxide, Eluvium, orgelpijp

CATEGORIE

Object.

ID

-

BLAUWE RINGEN BIS

NUMMER

MDECo8

COLLECTIE

MDEC (MD5246)

OPMERKING

Vuursteen met blauwe chalcedoon in banden

DATUM

140614

PLAATS

Groeve ENCI, Maastricht, Nederland

STRATIGRAFIE

laag 9/10, Lanaye member, Gulpen formatie

DESCRIPTIE

Zwarte vuursteen knol met zeer dunne witte doorschijnende korst. Knol gevormd rond buisvormige, uitstekende verkiezeling als van graafgangen. Op breukvlakken aan twee kanten van de knol bevinden zich blauwe ringen van dunne silica afzetting. De blauwe ringen golven enigszins en bolle zijden wijzen naar het centrum van de knol, holle zijden naar de rand. Op de zwarte vuursteen en op de blauwe ringen bevindt zich gelig witte neerslag als spikkels en grillige vlekken, enigszins geconcentreerd in banden parallel aan de blauwe ringen en de buitenkant van de knol. Er werd nog een tweede knol gevonden, behorende bij de eerste knol, en met nagenoeg identieke blauwe banden op het tegenoverliggende breukvlak.

LABEL

Liesegang, blauwe ringen, Lanaye member, Gulpen formatie

CATEGORIE

object

ID

BLAUWE RINGEN

NUMMER

GVMVo4

COLLECTIE

JNIL

OPMERKING

Ja dat is een mooie hè, die met blauwe chalcedoon

DATUM

200306

PLAATS

Groeve ENCI, Maastricht.

STRATIGRAFIE

Lanaye member, Maastricht Formatie

DESCRIPTIE

Bruinig donker grijze knol met licht beige-grijs gekleurde ellipsoïde vlekken, plaatselijk met hoekige kleinere licht beige ‘fragmenten’. Textuur enigszins grofkorrelig. Buitenkant tamelijk glad met vaag concentrisch gelaagd reliëf. Dikke korst van witte verkiezeling, geleidelijk overgaand in donkerder vuursteen in de kern van de knol. Opvallend hemelsblauw gekleurde neerslag op tamelijk vlak breukvlak door de knol. Neerslag ritmisch opeenvolgend in zones, evenwijdig aan buitenkant knol, hier en daar bol in de richting van het centrum van de knol. Verdeling beïnvloed door breuken in de knol, evenwijdig en loodrecht op vlak met neerslag. Zones met neerslag enigszins vlekkig, bij bevochtiging, duidelijk zichtbaar scherper begrensd naar binnenzijde knol en vagere grens naar buitenkant van de knol.

LABEL

Liesegang, chalcedoon, Lanaye member, ENCI

CATEGORIE

Object

ID

ZEBRASTEEN

NUMMER

GVMVo1

COLLECTIE

JNIL

OPMERKING

Schenking van de oude heer Vlieks, koning van de Benzenrader kalk, noemde dit de zebra.

DATUM

200306

PLAATS

Groeve Borger, Brunssum.

STRATIGRAFIE

Mioceen grind

DESCRIPTIE

Hoekig, afgeronde verkiezeling met regelmatige afwisseling van donkergrijze ribbels en lichtbeige groeven. Complex patroon met plaatselijk afsnijding en kruising. Roestbruine neerslag in groeven. Ribbels met vele vertakte lichtgekleurde inkepingen.

LABEL

Alluvium, grind, Liesegang, Mioceen, BORG

CATEGORIE

Object

ID

LIESEGANGSE RINGEN

NUMMER

MARNo3

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

Gelijktijdig opgeraapt met die van SREN.

DATUM

190817

PLAATS

Groeve Marnebel, Eben Emael, België.

STRATIGRAFIE

Gulpen- of Maastricht Formatie.

DESCRIPTIE

Scherf blauwig, zwart grijze vuursteen met afwisseling van donker en lichtgekleurde banden. Donkere banden dunner dan aangrenzende lichte banden. Banden omsluiten zones zonder banden, maar met donkere en lichtere vlekken, vaak ellipsvormig, als van doorsneden graafgangen. De banden direct rond zones zonder banden zijn dunner dan de banden verder hiervandaan.

LABEL

Liesegang, MARN

CATEGORIE

Object

ID