BELEMNIET

NUMMER

EUVEo2

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

Lijkt wel het belemnietenkerkhof

DATUM

201028

PLAATS

Euverem, Gulpen, Nederland

STRATIGRAFIE

Basis Gulpen formatie, Zeven Wegen-, Beutenaken-, Vijlen members

DESCRIPTIE

Belemnieten uit glauconiet laag boven wit krijt. Belemnieten stukken deels met glauconiet bedekt en deels verkiezeld

LABEL

glauconiet, belemniet

CATEGORIE

object

ID

HEMIPNEUSTES VUURSTEEN

NUMMER

GVMVo7

COLLECTIE

LIND

OPMERKING

In die ernaast zitten ook veel zee-egels

DATUM

200306

PLAATS

Groeve Marnebel, Eben Emael.

STRATIGRAFIE

Eluvium

DESCRIPTIE

Lichtgrijs gekleurde vuursteen met crèmekleurige buitenkant. Hier en daar cilindervormige uitstulpingen. Textuur binnenkant grofkorrelig met schelpen en slakkenhuizen waarvan de schaal vervangen of oplossingsholte opgevuld met iets donkerder grijze vuursteen. Aan de buitenkant is de knol poreuzer met holtes van opgeloste fossielen met daarin bruine neerslag. Zeer typisch, een groot aantal Hemipneustes striatoradiatus in dezelfde positie wat betreft boven- en onderkant. De calcietschaal grotendeels opgelost en slechts plaatselijk bewaard. Bruine neerslag aan binnenkant van afdruk en buitenkant steenkern, geconcentreerd langs breukjes, deels samenvallend met randen van zee-egelplaatjes.

LABEL

Eluvium, Zee-egel, MARN

CATEGORIE

Object

ID

HEMIPNEUSTES ELUVIUM

NUMMER

GVMVo6

COLLECTIE

LIND

OPMERKING

Mogelijk oorspronkelijk Gronsveld member

DATUM

200306

PLAATS

Groeve Marnebel, Eben Emael.

STRATIGRAFIE

Eluvium

DESCRIPTIE

Beige tot lichtgrijs gekleurde, angulaire vuursteen met oranje- tot donkerbruine neerslag op breukvlakken en rond ellipsvormige structuren. Structuur enigszins grofkorrelig met afdrukken van opgeloste, grote, dikschalige zee-egels, Hemipneustes striatoradiatus. Zee-egels incompleet met weinig scheuren in oorspronkelijke schaal opgevuld door vuursteen en breuken in steenkern opgevuld met bruine neerslag. Plaatselijk enige kalkplaten schijnbaar vroegtijdig opgelost en oplossingsholten opgevuld door kiezel.

LABEL

Eluvium, Zee-egel, MARN

CATEGORIE

Object

ID

OESTER VUURSTEEN

NUMMER

MARNo5

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

Vuursteen los op de grond gevonden.

DATUM

190817

PLAATS

Groeve Marnebel, Eben Emael, België.

STRATIGRAFIE

Maastricht Formatie.

DESCRIPTIE

Grillige zwartgrijze vuursteen met grove textuur en met relatief gladde buitenkant. De overgang van vuursteen naar kalksteen is scherp aan de buitenkant. In het binnenste gaat de scherp begrensde, grillige, donkere vuursteen, eerst over in lichtgrijze poreuze verkiezeling en dan pas in poreuze, gelige, weinig verkitte kalksteen. Het binnenste bevat resten van dubbel-kleppige oesters.

LABEL

Oester, MARN, Maastricht formatie

CATEGORIE

Object

ID

LIESEGANGSE RINGEN

NUMMER

MARNo3

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

Gelijktijdig opgeraapt met die van SREN.

DATUM

190817

PLAATS

Groeve Marnebel, Eben Emael, België.

STRATIGRAFIE

Gulpen- of Maastricht Formatie.

DESCRIPTIE

Scherf blauwig, zwart grijze vuursteen met afwisseling van donker en lichtgekleurde banden. Donkere banden dunner dan aangrenzende lichte banden. Banden omsluiten zones zonder banden, maar met donkere en lichtere vlekken, vaak ellipsvormig, als van doorsneden graafgangen. De banden direct rond zones zonder banden zijn dunner dan de banden verder hiervandaan.

LABEL

Liesegang, MARN

CATEGORIE

Object

ID