CHARENTE-MARITIME

NUMMER

CHAR

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

Vindplaats van kiezelringen micrasters

DATUM

230318

PLAATS

Charente-Maritime, France

STRATIGRAFIE

Cenomanien - Campanien

DESCRIPTIE

Krijtafzettingen van de Charente-Maritime met glauconiet, vuurstenen en karst met eluvium op de Saintes syncline, en Jonzac anticline, NW-ZO georiënteerd en zuid westelijk van het Massif Armoricain (La carte géologique de la France).

LABEL

krijt, Jonzac, Saujon, Charente-Maritime, Frankrijk, Cenomanien, Turonien, Coniacien, Santonien, Campagnien. vuursteen, Micraster, kiezelringen, eluvium

CATEGORIE

Locati

ID

-

MØNS KLINT

NUMMER

MØNS

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

Vindplaats van vuursteen klapperstenen

DATUM

230213

PLAATS

Møns Klint, Denemarken

STRATIGRAFIE

Vroeg Maastrichtien

DESCRIPTIE

Klif van 7 km lengte en een hoogte tot 128 m, bestaande uit wit schrijfkrijt met lagen van zwarte vuursteen uit het vroeg Maastrichtien (Jelby et al., 2014). Gedeformeerd door bewegend landijs gedurende de ijstijden, storten delen van de klif regelmatig in, vooral door heftige regenval. Voor de klif vormt zich een kiezelstrand van uitgespoelde en afgerolde vuurstenen met (verkiezelde) fossielen.

LABEL

schrijfkrijt, Denemarken, Møns Klint, vroeg Maastrichtien, zwarte vuursteen, grind, klif, strand

CATEGORIE

Locati.

ID

-

BOUWPUT EUVEREM

NUMMER

EUVE

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

Door SREN ontdekt op onze weg terug van een mooi pinksterzondag veldwerk

DATUM

201028

PLAATS

Euverem, Gulpen, Nederland

STRATIGRAFIE

Gulpen Formatie, Zeven Wegen-, Beutenaken-, Vijlen members

DESCRIPTIE

In verschillende bouwputten voor vakantiehuisjes (Qurios Gulpen OG B.V), op een zuidoost hellende dalwand van de Gulp rivier bij Euverem (28 Okt 2020 sferisch panorama), is ontsloten de basis van de Gulpen Formatie, wit krijt en grijs krijt met glauconiet en grijze vuursteen van de Zeven Wegen-, Beutenaken- en Vijlen members, afgezet tijdens de overgang van Campanien naar Maastrichtien. De top van de afzetting wordt bedekt door een enkele decimeters dunne laag löss, is doordrongen door boomwortels en wordt gekenmerkt door kruip en oplossing (eluvium). Plaatselijk is het krijt ingesneden door een erosieve geul, gevuld met grind, verspoelde grijze vuursteen en löss (colluvium).

LABEL

EUVE, colluvium, eluvium, grijze vuursteen, glauconiet, Gulpen formatie

CATEGORIE

Locatie

ID

GROEVE KUNRADE

NUMMER

KUNR

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

De Kunradersteengroeve is een echt familiebedrijf

DATUM

PLAATS

Voerendaal, Nederland

STRATIGRAFIE

Maastricht formatie / Kunrader kalksteen facies

DESCRIPTIE

Opgraving in de Kunrader kalksteen facies van de Maastricht Formatie nabij Voerendaal, met dm-m dikke, noord hellende lagen van vrij zuivere fijnkorrelige bio-klastische zandsteen, bestaande uit afwisselende, min of meer verharde lagen, met bioturbatie, laminering, grootschalige sigmoïdale erosieoppervlakken en lokale aanrijking met siliciklasten, kool, fosfaat, glauconiet en silica in de vorm van vuursteen concreties en verkiezelde fossielen, waaronder zeegrassen en overblijfselen van landplanten. Diepere afgraving in groeve en ondiepe afgraving ernaast voor parkeerplaats van transferium (5 Sept 2020 sferisch panorama) met opslag van kalk en gezeefde en gesorteerde vuurstenen.

LABEL

KUNR, Verkiezeld zeegras

CATEGORIE

Locatie

ID

GEOLOGISCHE VERENIGING MUSEUM VALKENBURG

NUMMER

GVMV

COLLECTIE

JNIL

OPMERKING

Grote tentoonstelling van stenen en fossielen verzameld door verenigingsleden.

DATUM

200306

PLAATS

Valkenburg, Nederland

STRATIGRAFIE

De gehele geologische tijdschaal.

DESCRIPTIE

Zeer open, toegankelijk museum, met uitgebreide collectie van gesteenten en fossielen uit Zuid-Limburg. De stukken verzameld door de leden van de geologische vereniging, afdeling Zuid-Limburg, zijn kunstig tentoongesteld voor makkelijke determinatie van eigen vondsten. Er zijn heel mooie vuurstenen te vinden, in bruikleen gegeven door enthousiaste leden.

LABEL

CATEGORIE

ID

NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT

NUMMER

NHMM

COLLECTIE

JJAG

OPMERKING

Meer dan een half miljoen stukken uit Zuid-Limburg verzameld in ruim een eeuw.

DATUM

200127

PLAATS

Maastricht, Nederland

STRATIGRAFIE

De gehele geologische tijdschaal.

DESCRIPTIE

Zeer open, educatief en toegankelijk museum, uitermate kindvriendelijk, met heel uitgebreide collectie van gesteenten, mineralen en fossielen uit Zuid-Limburg. Binnen, een bijzonder mooie tentoonstelling van planten en ongewervelden, samen met skeletten van mosasaurussen en schildpadden. Buiten, een rustieke botanische tuin in middeleeuws Maastricht langs de Jeker beek. Vuurstenen in de kelder en nog vele verkiezelingen, verspreid in collecties, waar precies dat kunnen specialisten vertellen.

LABEL

CATEGORIE

ID

OERTIJDMUSEUM

NUMMER

OERT

COLLECTIE

RFRA

OPMERKING

Zelfstandig zonder subsidie met meer dan tachtigduizend betalende bezoekers per jaar.

DATUM

200103

PLAATS

Boxtel, Nederland

STRATIGRAFIE

De gehele geologische tijdschaal.

DESCRIPTIE

Zeer open, educatief en toegankelijk museum, uitermate kindvriendelijk, met heel uitgebreide collecties van mineralen en fossielen. Binnen, een bijzonder imposante tentoonstelling met immense skeletten van grote gewervelden, zoals dinosaurussen. Buiten, een rustiek park met prachtige modellen van dinosaurussen en levende fossiele planten en beesten. Verkiezelingen, daarvan zullen er heel wat zijn, moet je wel even goed zoeken, maar dan heb je ook wat.

LABEL

CATEGORIE

ID

GROEVE ENCI

NUMMER

ENCI

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

DATUM

PLAATS

Maastricht, Nederland

STRATIGRAFIE

Gulpen formatie, Maastricht formatie

DESCRIPTIE

Groeve in grijze en gele kalksteen met vuursteenlagen. Afgraving op wisselende niveau’s, niet langer actief.

LABEL

CATEGORIE

ID

GROEVE ROMONTBOS

NUMMER

ROMO

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

DATUM

PLAATS

STRATIGRAFIE

Gulpen formatie, Maastricht formatie

DESCRIPTIE

Groeve in gele kalksteen met vuursteenlagen. Afgraving op wisselende niveau’s met opslag van kalk en gezeefde en gesorteerde vuurstenen.

LABEL

CATEGORIE

ID

Satellietfoto van groeve Marnebel bij Eben Emael

GROEVE MARNEBEL

NUMMER

MARN

COLLECTIE

HZIJ

OPMERKING

DATUM

PLAATS

STRATIGRAFIE

Gulpen formatie, Maastricht formatie

DESCRIPTIE

Groeve in gele kalksteen met vuursteenlagen. Afgraving op wisselende niveau’s met opslag van kalk en gezeefde en gesorteerde vuurstenen.

LABEL

CATEGORIE

ID