BLAUWE RINGEN

NUMMER

GVMVo4

COLLECTIE

JNIL

OPMERKING

Ja dat is een mooie hè, die met blauwe chalcedoon

DATUM

200306

PLAATS

Groeve ENCI, Maastricht.

STRATIGRAFIE

Lanaye member, Maastricht Formatie

DESCRIPTIE

Bruinig donker grijze knol met licht beige-grijs gekleurde ellipsoïde vlekken, plaatselijk met hoekige kleinere licht beige ‘fragmenten’. Textuur enigszins grofkorrelig. Buitenkant tamelijk glad met vaag concentrisch gelaagd reliëf. Dikke korst van witte verkiezeling, geleidelijk overgaand in donkerder vuursteen in de kern van de knol. Opvallend hemelsblauw gekleurde neerslag op tamelijk vlak breukvlak door de knol. Neerslag ritmisch opeenvolgend in zones, evenwijdig aan buitenkant knol, hier en daar bol in de richting van het centrum van de knol. Verdeling beïnvloed door breuken in de knol, evenwijdig en loodrecht op vlak met neerslag. Zones met neerslag enigszins vlekkig, bij bevochtiging, duidelijk zichtbaar scherper begrensd naar binnenzijde knol en vagere grens naar buitenkant van de knol.

LABEL

Liesegang, chalcedoon, Lanaye member, ENCI

CATEGORIE

Object

ID

PARAMOUDRA

NUMMER

GVMVo2

COLLECTIE

JNIL

OPMERKING

De kernen van paramoudra’s werden in de kolenmijnen als stoppers gebruikt.

DATUM

200306

PLAATS

Groeve ENCI, Maastricht.

STRATIGRAFIE

Lanaye member, Gulpen Formatie

DESCRIPTIE

Grote, grijs blauwig gekleurde vuursteen met cilindrische kern. De vuursteen heeft een grofkorrelige structuur. Plaatselijk ellipsoïde doorsneden, opgevuld met donkerder of lichter gekleurde vuursteen. Verder helder blauw gekleurde, grillige vlekken, plaatselijk enigszins gebroken voorkomen, met randen van roestbruine neerslag. Deze structuren lijken geconcentreerd in lagen, welke loodrecht gelegen zijn ten opzichte van de lengte as van de paramoudra. De buiten- en binnenwand van de knol zijn over het algemeen relatief scherp begrensd. De binnenkant van de vuursteen heeft plaatselijk een zone met roestbruine neerslag, mogelijk alleen op breukvlakken.

LABEL

CATEGORIE

ID

VERKIEZELD ZEEGRAS

NUMMER

MDECo1

COLLECTIE

MDEC (NHMM MD 3253.4)

OPMERKING

DATUM

PLAATS

Groeve ENCI, Maastricht

STRATIGRAFIE

Gronsveld member, Maastricht Formatie

DESCRIPTIE

Door Mart Deckers beschikbaar gestelde foto's van verkiezeld zeegras Thalassocharis bosquetii Miquel met aangehechte bryozoa (foto 1) en in de downloadbare dia voorstelling als dunne doorsneden met bewaarde cellulaire structuur zoals zichtbaar in slijpplaatjes bij normaal (foto's 2 en 3) en gepolariseerd (foto 4) doorvallend licht. Voor verdere uitleg zie Van der Ham et al., 2017 .

LABEL

Verkiezeld zeegras, ENCI, Gronsveld member

CATEGORIE

object

ID