ALS DODE MATERIE TOT LEVEN KOMT

SAMENVATTING

Als dode materie tot leven komt ontstaan interessante verschijnselen, zoals de regelmatige herhaling van verkiezeling in vuurstenen met strepen, waar komen die complexe patronen vandaan en wat kunnen we ervan leren?

RITMICITEIT

Vuursteenlagen wisselen regelmatig af met krijtlagen en ook ritmische afwisseling van min of meer verkiezeling in vuurstenen zelf is niet zeldzaam, zie bijvoorbeeld onze objecten LIESEGANGSE RINGEN, ZEBRASTEEN en BLAUWE RINGEN.

LIESEGANG RINGEN

Regelmatige patronen in chemische neerslag werden al in de negentiende eeuw onderzocht door Raphael Liesegang. De naar hem genoemde Liesegang ringen zijn nog steeds onderwerp van onderzoek. De ritmische afwisseling in de ruimte informeert over de aard van chemische reacties en hun verloop in de tijd.

EEN NIEUW BEGRIP

Ritmische verkiezeling kan ons ook iets leren over het ontstaan van vuurstenen. Daarom voegen we Liesegang ringen toe aan de lijst van BEGRIPPEN.